RENOVATION OF ROOF STRUCTURE OF HISTORICAL BUILDING – CASE STUDY

Authors

  • Marcela Spišáková Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Vysokoškolská 4, 04200 Košice, Slovakia https://orcid.org/0000-0002-2871-0579
  • Daria Mokrenko Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Vysokoškolská 4, 04200 Košice, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2020.vol6.iss2.pp71-81

Keywords:

Renovation, historical building, roof, wooden construction, Old Town Hall, BIM, technological point, cost point, structural point, multicriterial analysis

Abstract

On the present, the problem of renovation of historical buildings is becoming more and more actual. The role of society is to protect and renovate the historical monuments. The presented article focuses on the problem of renovation of historic buildings from a structural, technological and cost point of view. During the solution of the case study "Renovation of roof structure of the Old Town Hall in Košice", a variant solution of the historic roof renovation was designed in accordance with the principles of historical buildings renovation. Subsequently, the evaluation of the technological and cost parameters for renovation; and determination of the optimal variant for renovation of the historical roof was processed through the methods of multicriterial analysis.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Evseeva E; Berdnik T., The significance of restoration and reconstruction of material culture in historical heritage preservation. The typology and methods of reconstruction and restoration. [Online] [viewed date: 22 january 2021]. Available from: <https://nauchforum.ru/conf/philology/vi/22059>

Gregor, M.; Štefánik, A.; Furmann, R.; Medvecký, Š.; Mačuš, P., 3D laserové skenovanie veľkých objektov. 1.vydanie, CEIT, Žilina, Slovensko, 2016. ISBN 978-80-971684-9-0

Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky, Pamiatkový objekt – podrobnosti, [Online] [viewed date: 22 january 2021]. Available from <http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=18704>

Radnica Starého města, [Online] [viewed date: 14 may 2020]. Available from:<https://4.bp.blogspot.com/>

M. Kolcun, M. Bon. Potulky po meste Košice, 1. vydanie 2003. ISBN 8089054129

Schunck E.; Oster H.; Barthel R.; Kiessl K. Atlas striech. Šikmé strechy. 2003. ISBN 8088905559

Jan Vinař a kol. Historické krovy. Typologie, průzkum, opravy, 1. vydanie, Praha, Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3038-7

Oto Makýš, Technológie pre rekonštrukcie, vyd. Jaga, 2002. ISBN 9788088905318

Renáta Bašková, Ekonomicko-matematické metódy - časť I. lineárna optimalizácia a sieťová analýza. Technická univezita, 2004. ISBN 8080731888, 9788080731885

Kašpar, M.; Pospíšil, J.; Štrouner, M.; Křemen, T.; Tejkal, M. Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1.vydanie. Vydala Vega s.r.o. 2003. ISBN 80-900860-3-9

DBN A.2.2-14-2016 Zloženie a obsah vedeckej projektovej dokumentácie na obnovu architektonických pamiatok. 206

DBN B.3.2-2-2009 Rekonštrukcia, oprava, obnova stavebných objektov. Obytné budovy. Rekonštrukcia a väčšie opravy. 2009

Alexandrova, V.; Pastuchov, U.; Rasina, T. Technológia a organizácia rekonštrukcie budov. Petrohrad. 2011. ISBN 978-5-9227-0294-2

Koršever, N. Strešné zariadenie. 2008. ISBN 5-9533-0467-6, 978-5-9533-0467-2

Pamiatkový úrad SR. Vademekum vlastníka kultúrnej pamiatky, vlastníka nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme, vlastníka a správcu hnuteľností v sakrálnom objekte. Bratislava. 2017. ISBN 978-80-89175-71-0

Downloads

Published

2021-01-31

How to Cite

Spišáková, M., & Mokrenko, D. (2021). RENOVATION OF ROOF STRUCTURE OF HISTORICAL BUILDING – CASE STUDY. zech ournal of ivil ngineering, 6(2), 71-81. https://doi.org/10.51704/cjce.2020.vol6.iss2.pp71-81

Issue

Section

Articles