NONDESTRUCTIVE TESTING OF SHOTCRETE

Authors

  • Lukáš Kopecký Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp76-82

Keywords:

Shotcrete, concrete quality, compressive strength, velocity of spreading, ultrasound impuls

Abstract

Sprayed concrete is recently used mainly for creating small structures in building construction, where sprayed concrete is placed by manual spraying way. Quality of small constructions is not often checked because of difficulties of making ordinarily used destructive tests. For description of concrete construction quality is possible to use nondestructive testing based on velocity of ultrasound impulse through structure. Experiment was based on checking of appropriateness of using ultrasound testing measured on test slab and cores made from test slab. Experiment shows that the best results for describing homogeneity were obtained by semi-direct ultrasonic testing and direct ultrasonic testing on cores. Verification of the shotcrete quality using direct or semi - directultrasonic testing is difficult to do in the reality and therefore this article proposes a solution.

Metrics

Metrics Loading ...

References

ČSN EN 14488-1Zrušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorku čerstvého a ztvrdlého betonu, ČNI 2006

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, ÚNMZ, Praha 2009

ČSN 73 13 71 Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu, ÚNMZ, Praha 2011

KOPECKÝ, Lukáš. Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu. Brno, 2016. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Vedoucí práce Doc. Ing. Karel Dočkal,.CSc.

Published

2016-06-30

How to Cite

Kopecký, L. (2016). NONDESTRUCTIVE TESTING OF SHOTCRETE. zech ournal of ivil ngineering, 2(1), 76-82. https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp76-82

Issue

Section

Articles