USE OF RTS BIM FOR COST APPROACH

Authors

  • Aleš Průcha Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp24-30

Keywords:

BIM, building information model, cost approach, 5D, RTS BIM

Abstract

This article is focused on valuation using BIM the building information model. The aim of this article is to appraise the construction using cost approach using the BIM model. Content of the article is the description of BIM implementation and the need for BIM in construction. The article describes valuation methods and clearly shows appraisal of selected by individual methods. The main method is the RTS BIM plugin itself and it uses model built in Autodesk Revit environment. This new released solution is being compared with the traditional cost approach such as itemized budget. 

Metrics

Metrics Loading ...

References

Koncepce BIM. Česká agentura pro standardizaci [online]. [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/koncepce

BIM Rozpočtování. Callida.cz [online]. [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: https://callida.cz/cs/bim

VARMUS, Tomáš. Jak ocenit stavby projektované pomocí BIM. Zprávy a informace ČKAIT [online]. Brno, 2020, 2020 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-02/jak-ocenit-stavby-projektovane-pomoci-bim/

Cenové ukazatele. Cenová soustava [online]. RTS, 2021 [cit. 2021-10-8]. Dostupné z: https://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Typ=1&ID=3&BId=3&Pop=1&IDmH=3344891&Menu=Cenov%E9%20ukazatele

PRŮCHA, A. Ocenění pomocí RTS BIM. JUNIORSTAV 2022 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. ECON publishing, s.r.o. Pod Nemocnicí 590/23, 625 00 Brno: 2022. s. 83-86. ISBN: 978-80-86433-76-9.

PRŮCHA Aleš Ocenění s využitím informačního modelu budovy. Brno, 2021. 100 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ing. et. Ing. Daniel KLIMENT.

Published

2022-08-31

How to Cite

Průcha, A. (2022). USE OF RTS BIM FOR COST APPROACH. zech ournal of ivil ngineering, 8(1), 24-30. https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp24-30

Issue

Section

Articles