URBAN SPACE - LOSSES AND VICTORIES OF PEDESTRIAN LIFE

Authors

  • Silvia Bašová Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture and Design, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovakia
  • Lucia Štefancová Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture and Design, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp50-57

Keywords:

public space, identity, urban factors, urban life, memorability, image of the city

Abstract

A vivid pulsating city is a premise and the essential substance of an active urban life. The typical obstacles for complex using of city public spaces are mainly: undervalued space for pedestrians, low attractiveness of street frontages and social use of squares, increased traffic, pollution, risk of accidents, dehumanization etc. Twenty-first century calls for public spaces pleasant for walking, users friendly areas with readable identity and the possibility of meetings. Selected examples of Bratislava public spaces and public spaces of other European cities evaluate and compare the losses, victories and hopes of possible transformations for the urbanity, identity, quality and memorability for the participants of the street action - the visitors. Selected cities also offer possible strategies of positive “domino effect” for urban spaces called "the city friendly pedestrian spaces". Recognition of the major role of pedestrians in urban life, necessity of balance in eco - urban structures and vision of appropriate social behavior afford the city a chance to emphasize the quality of public spaces.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bašová, S. Urbánna vitalita. In: Alfa 2/2014. Bratislava: Fa STU, 2014. s.19.

Bencová, J. Hore, dole, vpravo, vľavo. In: Downtown, princípy a prednosti vnútromestskej štruktúry. Bratislava: Fa STU, 2006.

Czafík, M. - Vráblová, E. Tvorba diferencovaného obytného prostredia v panelových bytových domoch a sídliskách ako nástroj zvýšenia sociálnych väzieb obyvateľov. In: Komplexná obnova bytových domov 2014. Bratislava: STU, 2014. 183 s. s.95.

Gehl, J. - Gemzoe, L. Nové městské prostory. 1.vyd. Šlapanice: Vydavatelství ERA, 2002. 264s.

Jenks, M. - Burton, E. - Williams, K.: Compact Cities and Sustainability. London: Spon Press, 1997.

Kuxo, M. Ako by Bratislava mohla vyzerať? Pozri si krásne vizualizácie od cyklokoalície. [online] 23.9.2011. Dostupné na: [http://shiz.sk/articles/view/634].

Porada, B. 2012 Worldwide City Rankings Reveal Important Regional Trends. [online] In: ArchDaily.7.4.2013. Dostupné na: [http://www.archdaily.com/356449/2012-worldwide-cityrankings-reveal-important-regional-trends/].

Rodríguez, Y. M. L.: Princípy urbanistickej rekonštrukcie v aglomerovaných sídlach veľkých miest: dizertačná práca. Bratislava: Fa STU, 2000. 193s.

Štefancová, L. Valorizácia mestotvorných štruktúr: dizertačná práca. Bratislava: Fa STU, 2014. 143s. s.118.

Published

2015-06-30

How to Cite

Bašová, S., & Štefancová, L. (2015). URBAN SPACE - LOSSES AND VICTORIES OF PEDESTRIAN LIFE. zech ournal of ivil ngineering, 1(1), 50-57. https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp50-57

Issue

Section

Articles