INAPPROPRIATELY DESIGNED BUILDING ELEMENTS VERSUS VIDEO ANALYSIS OF CONFLICT SITUATIONS

Authors

  • Vladislav Křivda VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Ivana Mahdalová VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Jan Petrů VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp57-64

Keywords:

Road Transport, Conflict Situation, Road Traffic Safety

Abstract

This paper deals with of brief description of monitoring of road traffic conflict situations in the Czech Republic and abroad. It describes origin methodology of video analysis of conflict situations created in the 70s of the 20th century. The main part of this article is devoted to the use this method for assessment of inappropriately designed building elements on intersections.

Metrics

Metrics Loading ...

References

AMBROS, Jiří a Josef KOCOUREK. Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013, 41 s. ISBN 978-80-86502-62-5

BENNET, C. T. Accident at Urban Junctions. The Journal of the Institution of Highway Engineers 18. 1971, č. 7

BAKER, W. T. An Evaluation the Traffic Conflicts Technique. Highway Research Record. Washington, 1972, č. 384

FOLPRECHT, Jan. Metoda sledování a hodnocení konfliktních situací v silniční dopravě a její význam pro zvyšování bezpečnosti provozu. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let působení VŠB v Ostravě: Sekce 19: Doprava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995, s. 227-231.

FOLPRECHT, Jan a Vladislav KŘIVDA. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 158 s. ISBN 80-248-1030-1.

HAYWARD, J. C. Near-miss Determination through Use of a Scale of Danger. Highway Research Record. Washington, 1972, č. 384

KOCOUREK, Josef. Sledování dopravních konfliktů jako ukazatelů bezpečnosti dopravy. Silnice a železnice. 2010, č. 3, s. P8-P12. ISSN 1801-822X.

KŘIVDA, Vladislav. Využití videoanalýzy konfliktních situací při hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách. Ostrava, 2012. 100 s. Habilitační práce. VŠBTU Ostrava, Fakulta strojní

MAHDALOVÁ, Ivana. Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod. Projekt výzkumu a vývoje č. CG911-008-910 Ministerstva dopravy ČR. Řešitel Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2009 – 2010

PERKINS, S. R. a J. I. HARRIS. Traffic Conflicts Characteristics – Accident Potential at Intersections. Highway Research Record. Washington, 1968, č. 225

RUSTAM, K. a B. E. SABEY. Accident and Traffic Conflicts at Junction. TRRL Report. Crowthorne, Bereshire, 1972, č. 514

SLABÝ, Petr. Aktivace výzkumu dopravní nehodovosti v letech 1996 – 1999. Silniční obzor. 1997, č. 2. ISSN 0322-7154.

ZAJÍC, Pavel. Analýza provozu na pozemních komunikacích pomocí automatizovaného hodnocení videozáznamu. Ostrava, 2011. 14 s. Teze disertační práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000.

Published

2015-12-31

How to Cite

Křivda, V., Mahdalová, I., & Petrů, J. (2015). INAPPROPRIATELY DESIGNED BUILDING ELEMENTS VERSUS VIDEO ANALYSIS OF CONFLICT SITUATIONS. zech ournal of ivil ngineering, 1(2), 57-64. https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss2.pp57-64

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)