ALTERNATIVE ARRANGEMENT OF SPECIAL ROUNDABOUT

Authors

  • Vladislav Křivda VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Ivana Mahdalová VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Jan Petrů VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Václav Škvain VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp15-20

Keywords:

Roundabout, Road Transport, Intersection Capacity, Traffic Simulation

Abstract

The paper deals with alternative arrangement of special roundabout. It describes used method, i.e. measurement of traffic flow characteristics, capacity calculations and traffic simulation. There is shown results of analysis for concrete roundabout with one-line circulatory roadway compared double roundabout with two mini roundabouts.

Metrics

Metrics Loading ...

References

BARTOŠ, Luděk a kol. TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek. Technické podmínky. Liberec: EDIP, 2011, 54 s. ISBN 978-80-87394-02-1.

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Ed. 2. Česká technická norma, 2012

KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ, Jan PETRŮ a Václav ŠKVAIN. Posouzení účinnosti úprav na vybraných typech křižovatek z hlediska jejich bezpečnosti a kapacity. Projekt koncepčního rozvoje, výzkumu a inovací pro rok 2014, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014

Laboratoř dopravního inženýrství [on-line]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství. Dostupné z: http://kds.vsb.cz/ldi

MAHDALOVÁ, Ivana. Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod. Projekt výzkumu a vývoje č. CG911-008-910 Ministerstva dopravy ČR. Řešitel Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2009 – 2010

VAŠUTOVÁ, Lucie. Posouzení kapacity zvláštní dvojité okružní křižovatky. Bakalářská práce (vedoucí doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2014, 34 s.

MAPY.CZ [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: www.mapy.cz

Published

2015-06-30

How to Cite

Křivda, V., Mahdalová, I., Petrů, J., & Škvain, V. (2015). ALTERNATIVE ARRANGEMENT OF SPECIAL ROUNDABOUT. zech ournal of ivil ngineering, 1(1), 15-20. https://doi.org/10.51704/cjce.2015.vol1.iss1.pp15-20

Issue

Section

Articles