UTILIZATION OF WASTE PRODUCTS IN THE PREPARATION OF ALKALI-ACTIVATED COMPOSITES

Authors

  • Josef Koňařík VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic
  • Stanislav Staněk VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp71-75

Keywords:

Waste, Alkali-activated

Abstract

Czech and European legislation is focused on environmental protection, sustainable development and recyclability. However in the area of construction industry there are still the greatest extent represented binders based on Portland cement, although its production negatively affects the environment by the mining of natural resources and by creating CO2 emissions. A suitable solution of this problem seems to be the use of alternative binders. This paper briefly describes the most commonly used raw materials for the preparation of alkali-activated systems and properties of prepared composites, depending on the feedstock.

Metrics

Metrics Loading ...

References

J. Brandštetr, “Struskoalkalické betony”, Stavivo, no. 3, pp. 110-114, 1984.

J. Brandštetr and J. Havlica, “Zeolity v maltách a betonech”, Materiály pro stavbu, no. 6, pp. 48-50, 2000.

J. Brandštetr, D. Koloušek, J. Vorel, T. Opravil, and P. Bayer, “Geopolymery, geopolymerní cementy a betony”, SILIKA, no. 7-8, pp. 208 - 211, 2005.

J. Brandštetr and P. V. Krivenko, “Alkalické cementy a betony”, SILIKA, pp. 26 – 28, 1999.

J. Brandštetr, O. Meluzín, J. Kohut, and Š. Zavřel, “Příprava a některé vlastnosti struskoalkalických betonů”, Stavivo, pp. 182-188, 1986.

Kolektiv autorů, “Současný stav výzkumu v oblasti geopolymerů“, Česká rozvojová agentura, O.P.S, pp. 385, 2005.

J. Davidovits, “Geopolymers, Inorganic polymeric new materials”, Journal of Thermal Analysis, no. 37, pp. 1633 - 1656, 1991.

J. Davidovits, Nové dějiny pyramid. Olomouc: Fontána, 2006.

Sborník z konference „Metakaolin 2008“, Vysoké učení technické v Brně, pp. 108, 2008.

M. Minaříková, “Fixace těžkých kovů v matrici geopolymeru”, Disertační práce, Praha, 2004.

J. Starý a kolektiv, “Surovinové zdroje České republiky“, Nerostné suroviny. MŽP, Geofond, pp. 240, 2005.

L. Svoboda a kolektiv, “Stavební hmoty“. JAGA, Bratislava, 2005.

F. Škvára, “Alkalicky aktivované materiály geopolymery“. Ústav skla a keramiky, VŠCHT, Praha, 2005.

F. Škvára a kolektiv, “Concrete based on fly ash geopolymers“. Ústav skla a keramiky, VŠCHT v Praze, Praha, 2007.

V. Tomková, Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů. Ostrava, 2008.

J. Vlček, “Materiálové využití strusek z metalurgie železa a oceli metodou alkalické aktivace”, Habilitační práce, Ostrava, 2008.

S. D. Wang, X. C. Pu, K. L. Scrivener, and P. L. Pratt, “Alkali-Acivated Slag Cement and Concrete: A Rewiew of Properties and Problems”, Advances in Cement Research, no. 7, pp. 93-102, 1995.

Published

2016-06-30

How to Cite

Koňařík, J., & Staněk, S. (2016). UTILIZATION OF WASTE PRODUCTS IN THE PREPARATION OF ALKALI-ACTIVATED COMPOSITES. zech ournal of ivil ngineering, 2(1), 71-75. https://doi.org/10.51704/cjce.2016.vol2.iss1.pp71-75

Issue

Section

Articles