DETERMINATION OF FINANCIAL COSTS FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF BUILDINGS

Authors

  • Yvetta Diaz Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp13-23

Keywords:

Construction life, building maintenance and repair, construction user, construction contractor, construction budget, cost evaluation, building pricing

Abstract

The procedure for determining the financial costs for the maintenance and repair of buildings during the moral life of the building. The need to create uniform rules for determining these costs so that they are understandable to the average user. The influence of the quality of implementation and the way of using the building on the amount of these costs. The aim is to establish a uniform procedure - templates for determining the most accurate costs for maintenance and repair of already completed buildings. The main goal is to develop a uniform procedure, thanks to which the builder will have a comprehensive overview of the costs in the time horizon of 20 to 25 years, which he will need for the operation of the construction. This will ensure the maximum extension of the life of the building. At the same time, the builder (owner) will be able to enter the actual costs of the construction operation back into the system, which will create an overview of the actual costs, which he will be able to use as a tax cost under certain conditions.

Metrics

Metrics Loading ...

References

FILIP,Tomáš, Využití BIM ve správě budov. Stavebí listy. Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2020, 32(5), ISSN 1802-2030.

ČSN EN 795 83 2628, Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení, ICS 13.340.60 Únor 2013.

ČSN 730038, Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení. Český normalizační institut, listopad 2019.

Diaz, Yvetta. Analýza finančních nákladů na údržbu a opravu pozemních objektů a metodika jejich stanovení v průběhu životnosti stavby. Brno, 2021. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Vedoucí práce Vít Motyčka.

Zákon 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhláška č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

KLAS, Mojmír. Bezpečnost při údržbě stavby z pohledu ochrany před pádem. Bozpinfo [online]. 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/bezpecnost-pri-udrzbe-stavby-z-pohledu ochrany-pred-padem

Mapy.cz [online]. 20201 [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: https://mapy.cz/s/gepecevaro

Bimproject.cloud. Bimproject [online]. 2021 [cit. 2021-5-17]. Dostupné

z: https://www.bimproject.cz/cs/services

Na vytvoření digitálního dvojčete stavby není nikdy pozdě: Přínosy pro facility management za to stojí. TZB-info [online]. 2020-06-16 [cit. 2021-5-17]. ISSN ISSN 1801-4399. Dostupné

z: https://www.tzb-info.cz/bim-informacni-model-budovy/20807-na-vytvoreni-digitalniho-dvojcete-stavby-neni-nikdy-pozde

BILOVÁ, Karolína. BEP – Co má obsahovat plán realizace BIM. Revit3dblog [online]. 2020-03-09 [cit. 2021-8-17]. Dostupné z: https://www.revit3dblog.cz/bep/

Published

2022-08-31

How to Cite

Diaz, Y. (2022). DETERMINATION OF FINANCIAL COSTS FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF BUILDINGS. zech ournal of ivil ngineering, 8(1), 13-23. https://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp13-23

Issue

Section

Articles