Progressive load-bearing structures of late modern buildings in Slovakia and their legacy

Authors

  • Andrej Bisták Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovakia
  • Zdenka Hulínová Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovakia
  • Eva Borecká Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovakia
  • Helena Ellingerová Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2023.vol9.iss2.pp37-46

Keywords:

load-bearing structure, construction technology, prefabrication, modularity, healthcare buildings, school buildings, late modernism, 20th century architecture

Abstract

We are currently facing questions related to the future of buildings that were designed in the interwar and postwar period of the 20th century. The architectural style of late modernism in socialist Czechoslovakia can be dated to the years 1958 to 1973. In the territory of today's Slovakia, late modernism manifested itself most valuable at the turn of the 1960s and 1970s in several exclusive civic buildings. Many of them were implemented using technologies that were described as progressive at the time, but after 1989, none of them significantly gained ground in the conditions of the market economy (with one exception). Today we are faced with the decision of how to restore, modernize and keep these buildings in operation, sometimes realized from the point of view of current conditions with unique technologies. This article presents a selection of notable buildings, especially from the field of healthcare and school buildings, using the example of the most well-known progressive load-bearing structures from the 1960s-1980s. At the end of the article, we deal with the relationship between prefabrication at the time, from which progressive methods were based, with the possibilities of prefabrication in the 21st century and its application in contemporary architecture and construction.

Metrics

Metrics Loading ...

References

ŠEVČÍK, O. a BENEŠ, O. Architektura 60. let: "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1372-4.

FOŘTL, K., KUBIČKOVÁ, K., VÍTEK, J. a kol. Liečebný ústav s balnoterapiou Poľana v kúpeľoch Brusno. Projekt. 1988, 8, 33-38.

Vysoké ocenenie Ing. arch. Jaroslava Víteka. Technické noviny. 1986, 22, 2.

SENJUK, V. Ústřední dům rekreace ROH. Svět práce. 1985, 17, 32.

ZAIČEK, M. a kol. Architektúra starostlivosti: slovenské kúpele v druhej polovici 20. storočia. Bratislava: Archimera, 2019. ISBN 978-80-972341-5-7.

URLICH, P. a kol. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03413-5.

FIBINGER, J. a SCHUSTER, J. Liečebný ústav Družba v Bardejovských Kúpeľoch. Projekt. 1979, 5, 18.

RAJCHL, J., VÍTEK, J. a ŠAVLÍK, M. Rozvoj zdravotníckej výstavby v Slovenskej socialistickej republike: 40 rokov zdravotníckej projekcie / 20 rokov Zdravoprojektu. Martin: Osveta, 1988.

ŠTÍPEK, J. Nový liečebný ústav v Jáchymove. Projekt. 1979, 5, 20-21.

FRAŇO, V. Zdvíhané stropy. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, 1971.

VOTRUBOVÁ, M. Technologie staveb – zvedané stropy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1991.

VÁVRA, J. Než se svatí pohnuli aneb pohled do zákulisí příprav přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě (část 2). Sborník Archivu bezpečnostních složek. 2021, 19, 129-167. ISSN 2336-1387.

JURÍČEK, I. Technológia stavieb - hrubá stavba. Bratislava: Vydavateľstvo Eurostav, 2018. ISBN 978-80-89228-58-4.

FRAŇO, V. Zdvíhané stropy (systém lift-slabs) pri výstavbe 24-triednej školy v Trnave. In: Sborník prác Výskumného ústavu stavebníctva 1951 – 1961. Bratislava: SVTL, 1962, s. 143-152.

BIELEK, M. a GREŠKO, D. Konštrukcie pozemných stavieb V. Progresívne konštrukčné sústavy a teoreticko-experimentálne zdôvodnenie tvorby ich detailov. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, 1973.

FECKO, L. a PRIGANC, S. O profesorovi Wünschovi. Košice: Stavebná fakulta TU v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1446-4.

WINTER, J. Soudce jménem čas. Věda a technika mládeži. 1990, 14, 22-25.

WÜNSCH, J. W-systém – nový způsob vyztužování železobetonových bezprůvlakových stropů. Inženýrské stavby. 1974, 7, 343-347.

ROZSYPAL, F. Výstavba stanice Muzeum. Inženýrské stavby. 1974, 7, 348-355.

ŠČEPÁN, A. a ŠIŠOLÁK, V. Územná poliklinika pre III. mestský obvod v Bratislave. Projekt. 1987, 2, 25-27.

WÜNSCH, J. Zpětná vazba mezi betonem a jeho zakřivenou výztuží. Inženýrské stavby. 1983, 7, 352-359.

VÍTEK, J. Liečebný ústav s balneoterapiou v kúpeľoch Brusno. Projekt. 1979, 5, 23.

VÍTEK, J.: Liečebný ústav pre kúpele Sliač. Projekt. 1985, 4-5, 62.

Published

2023-12-31

How to Cite

Bisták, A., Hulínová, Z., Borecká, E. and Ellingerová, H. (2023) “Progressive load-bearing structures of late modern buildings in Slovakia and their legacy”, Czech Journal of Civil Engineering, 9(2), pp. 37-46. doi: 10.51704/cjce.2023.vol9.iss2.pp37-46.

Issue

Section

Articles