ANALYSIS OF THE WALL STRENGTHENING WORK PROCEDURE

Authors

  • Marek Ďubek Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovensko
  • Peter Makýš Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2020.vol6.iss2.pp34-40

Keywords:

Schedules, BIM, working productivity, standard hour

Abstract

The schedules are used mainly in construction planning. However, they can also serve as a check of the actually performed work and verification of the commitment of workers. The article describes one test schedule in the process after the implementation of work to determine the maximum actually required number of hours worked by workers. The analysis showed the amount of hours that did not need to be exceeded and therefore the cost of this work could not be higher.

References

ĎUBEK, Marek. Význam harmonogramov v kvalite výstavby a podklady k ich tvorbe, In: Almanach znalca, STU ÚSZ Bratislava, 2/2016.

BAŠKOVÁ, Renáta. Časové plánovanie výstavby v programe MS Project, Vydavateľstvo Univerzitná knižnica TUKE Košice. 2011. ISBN 978-80-553-0818-0.

MAKÝŠ, Oto. a MAKÝŠ, Peter. Technologický projekt. Stavenisková prevádzka a zariadenie staveniska. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2003. s. 203. ISBN 80-227-1847-5.

KOZLOVSKÁ, Mária. Inovácie v oblasti systémov projektovania stavieb. In: Kvalita Inovácia Prosperita. roč. 12, č. 2. 2008, s. 19-26.

DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení projektů – Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, Praha. 2008. ISBN 8025118856.

DVOŘÁK, Drahoslav. Microsoft Project 2013, Vydavateľstvo Computer Press, Brno. 2013 ISBN978-80-251-3819-9.

ŠRÁMEK, Juraj. Časové plánovanie, návody na cvičenia, Vydavateľstvo EDIS. 2014. ISBN 978-80-554—0876-7.

ŠÚSR. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, vydávaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky .

ŠRÁMEK, Juraj. Časové plánovanie, návody na cvičenia, Vydavateľstvo EDIS. 2014. ISBN 978-80-554—0876-7

Published

2021-01-31

How to Cite

Ďubek, M., & Makýš, P. (2021). ANALYSIS OF THE WALL STRENGTHENING WORK PROCEDURE. zech ournal of ivil ngineering, 6(2), 34-40. https://doi.org/10.51704/cjce.2020.vol6.iss2.pp34-40

Issue

Section

Articles