Development of prices in the civil engineering – analysis of the situation

Authors

  • Marek Ďubek Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovensko
  • Andrej Adamuščin Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Management, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovakia
  • Silvia Ďubek Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovak Republic

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2023.vol9.iss1.pp7-14

Keywords:

Building material, price, predictability

Abstract

The market in the construction industry is currently so unstable that no one can even estimate its development. The increase in the prices of building materials in current values was an absolutely unexpected event. In addition to materials, the prices of labor, fuel, overheads and other components of the formula also increased. The price development index has become an unpredictable event that fundamentally affects the construction market. Both contractors and investors have become more cautious and cautious. contracts begin with indexation clauses. Competent organizations reacted with distance and issued methodological guidelines for the public sector. The published methodologies in the field of honey reflect the market, but they are not covered by the overall increase or inflation. Methods of determining price changes were the subject of earlier authors who dealt with this issue. One of them is the use of directional orientation tools published in available databases. The article approximates the predictability of prices, methods of determining the growth of construction prices and evaluates the currently valid methodology for the public sector.

Metrics

Metrics Loading ...

References

TOMEK Radoslav, 2022, Graf dňa: Ďalší vojnový komoditný problém sa volá oceľ, https://e.dennikn.sk/2780612/graf-dna-dalsi-vojnovy-komoditny-problem-sa-vola-ocel

THESTEEL.COM, 2023, Vývoj cien a prehľad cien ocele na jednom mieste https://www.thesteel.com/sk/vyvoj-cien

POLOHA Leo Natanael, 2022, Stavebníctvo trpí, Slovákov čaká zdražovanie. Chýbajú dôležité materiály, https://www.startitup.sk/stavebnictvo-trpi-slovakov-caka-zdrazovanie-chybaju-dolezite-materialy/

GÁLISOVÁ Zuzana, 2019, Zvyšovanie cien materiálov môže stopnúť súčasnú výstavbu, ale ohroziť aj nové projekty, Zdroj: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/136121-zvysovanie-cien-materialov-moze-stopnut-sucasnu-vystavbu-ale-ohrozit-aj-nove-projekty?campaignsrc=tn_clipboard

VSE, 2022, Vývoj cien komodít, https://www.vse.sk/web/sk/vse/aktuality/vyvoj-cien-komodit-Q1-2022

VLADOVÁ Anna, 2022, Stavbárom chýba pracovná sila, Ukrajinci sa zamestnávajú najmä v strojárskej a automobilovej výrobe, zdroj: https://www.asb.sk/stavebnictvo/stavbarom-chyba-pracovna-sila-ukrajinci-sa-zamestnavaju-najma-v-strojarskej-a-automobilovej-vyrobe

VLADOVÁ Anna, 2022, Po nových zamestnancoch je v stavebných firmách stále dopyt zdroj: https://www.asb.sk/stavebnictvo/po-novych-zamestnancoch-je-v-stavebnych-firmach-stale-dopy

ŠÚ SR, 2022, Index vývoja cien v stavebníctve, vedený štatistickým úradom SR, pre 1Q/2022 dostupné na: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBADse0bP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

KROS a. s., 2021, Zverejnené štatistiky k databázam CENEKON, Navyšovanie cien stavebných materiálov z 13.05.2021, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/navysovanie-cien-stavebnych-materialov

KROS a. s., 2021, Zverejnené štatistiky k databázam CENEKON, Aktuálny stav cien stavebných materiálov z 10.09.2021, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/aktualny-stav-cien-stavebnych-materialov-na-trhu

KROS a. s., 2021, Databáza cenekon prichádza s mimoriadnou verziou, 5.10.2021, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/databaza-cenekon-prichadza-s-mimoriadnou-verziou

KROS a. s., 2022, Nárast cien stavebných materiálov na trhu od začiatku roka 2022, z 8.4.2022, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/narast-cien-stavebnych-materialov-na-trhu-od-zaciatku-roka-2022

KROS a. s., 2022, Mimoriadna májová verzia databázy CENEKON, z 6.5.2022, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/mimoriadna-majova-verzia-databazy-cenekon

KROS a. s., 2022, Letná databáza CENEKON 2022 – nové technológie a ceny, z 15.7.2022, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/letna-databaza-cenekon-2022-nove-technologie-a-ceny

KROS a. s., 2022, Mimoriadne navýšenie miezd v databáze CENEKON, z 16.8.2022, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/mimoriadne-navysenie-miezd-v-databaze-cenekon

KROS a. s., 2022, Databáza CENEKON a súčasný vývoj cien, z 12.10.2022, dostupné na: https://www.kros.sk/blog/databaza-cenekon-a-sucasny-vyvoj-cien/

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, 2015, Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MINISTERSTVO DOPRAVY SR, 2022, Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov

MINISTERSTVO DOPRAVY SR, 2022, Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania.

MINISTERSTVO DOPRAVY SR, 2022, Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania.

ČAVOJSKÝ, J. 2012 Oceňovanie stavebných prác, (Klasifikácie, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie), ISBN: 978-80-970678-1-6, CENEKON spol. s.r.o.

ELLINGEROVÁ, H. 2014, Náklady a ceny v stavebníctve. 1.vyd. Brno : Tribun EU. 85 s. ISBN 978-80-263-0557-6

CENEKON, 2011, databáza smerných orientačných nákladov v triednikoch TSKP a TSP, II/2011

MÉSÁROŠ, Peter, 2008, Ceny, rozpočty a kalkulácie v stavebníctve, ISBN 80-7099-972-1.

Published

2023-06-30

How to Cite

Ďubek, M., Adamuščin, A. and Ďubek, S. (2023) “Development of prices in the civil engineering – analysis of the situation”, Czech Journal of Civil Engineering, 9(1), pp. 7-14. doi: 10.51704/cjce.2023.vol9.iss1.pp7-14.

Issue

Section

Articles